Ty te moesz mie wasn wizytwk...


 
tutaj powinno być logo...
Robert Kowalczuk & Zespół PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
Dąbrowskiego 41 lok 5
42-200 Częstochowa
tel. komórkowy 0-505-008-694,
e-mail:
www:

Kowalczuk & Zespół PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
https://www.specjalisci.orgOd 1997r. jesteśmy razem z Wami !

Zespół pracowni to wysoko wykwalifikowani specjaliści :psychiatrzy,psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci,doktorzy, doktoranci,dietetyk,logopeda,seksuolog.

Nasza misja:
"Łączymy teorię z praktyką. Jesteśmy zawsze przyjaźni i dostępni dla każdego, będąc mu życzliwym i otwartym. Dbamy o drugiego człowieka."

Autyzm,upośledzenie,dysleksja

mgr Marzena Walczak- pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta. Szukasz dobrego skutecznego psychologa w Częstochowie, który zajmuje się leczeniem depresji, leczeniem zaburzeń lękowych, leczeniem natręctw?
Leczenie depresji, leczenie zaburzeń lękowych, leczenie natręctw Częstochowa, najlepszy psycholog w Częstochowie opinie,
Leczenie, pomoc w zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach od alkoholu, hazardu
Psychoterapia małżeńska i rodzinna Dobry i sprawdzony psycholog, neurologopeda dla dziecka, terapia w autyzmie, zespole Aspergera , Profesjonalna diagnoza, terapia psychologiczna dzieci, mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, lęk przed szkołą, obsesje, nerwica, napady paniki Dobry psycholog dla dziecka, nastolatka, dorosłego, problemy z nauką, szkolne, nauka języków obcych, dysleksja, dysgrafia,dysortografia, ADHD
dobry psycholog, seksuolog, konsultacje seksuologiczne, pomoc w problemach seksualnych Leczenie zaburzeń rozwoju u dzieci, leczenie zachowań agresywnych u dzieci Pomoc w problemach wychowawczych z nastolatkami, problemach wieku dorastania Leczenie zaburzeń odżywiania, leczenie anoreksji, bulimii Skuteczna, dobra psychoterapia pomoc w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, jedzenia, komputera, internetu, poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Częstochowa,psychoterapeuta częstochowa, psycholog częstochowa opinie, żałoba

robert kowalczuk psycholog opinie , robert kowalczuk psycholog częstochowa , robert kowalczuk częstochowa

http://www.znajdzpsychologa.charaktery.eu/gabinet,921.html

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, ale również dzieci i młodzieży
w upośledzeniu intelektualnym różnego stopnia, prowadzi terapię dzieci autystycznych, z dysleksją rozwojową, z trudnościami w nauce oraz zaburzeniami zachowania i emocji. Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka, ustaleniem lateralizacji, dojrzałością szkolną, doradztwem zawodowym a także młodzieży upośledzonej umysłowo. Legitymuje się ponad 11-letnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Obecnie pracuje także w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Oferta:

1.Określenie predyspozycji zawodowych uczniów, również z upośledzeniem umysłowym oraz diagnoza i doradztwo pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, co trzeba wiedzieć, aby możliwie najtrafniej wybrać dla siebie zawód.

Dla dzieci i młodzieży rodziców:
☺ poznanie własnych zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, swojego stanu fizycznego
i zdrowotnego;
☺ zorientowanie się, na czym polega praca w danym zawodzie i jakie wymagania stawia się
kandydatowi;
☺ zdobycie niezbędnych informacji o drogach prowadzących do wybranego zawodu;
☺ pozyskanie informacji o możliwościach zatrudnienia w danym zawodzie;
☺ udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, co do
wyboru zawodu.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie wyboru dalszego kształcenia przez ich dzieci;
☺ udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych, typach szkół
ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym.

Dla nauczycieli:

☺ organizowanie warsztatowych zajęć aktywizujących uczniów do wyboru zawodu na
poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
☺ udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu

i kierunku dalszego kształcenia poprzez udzielanie wsparcia metorycznego nauczycielom
zajmującym się orientacją zawodową na terenie danej szkoły;
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie szkoły.

2. Specjalistyczna diagnoza oraz indywidualna terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce wynikająca np. z obniżenia intelektualnego, czy deficytów
w zakresie funkcji percepcyjno-wykonawczych niezbędnych w nauce czytania,
pisania i liczenia, barku stymulacji ze strony środowiska rodzinnego, problemów ze
zdrowiem, osłabienia sfery motywacyjnej, bądź braków programowych, które
utrudniają pracę na bieżącym materiale szkolnym.

( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych;
☺ pomoc w konstruowaniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem oraz programów
terapeutycznych.
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

3. Porady dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i słuchem oraz
opóźnieniem intelektualnym, jak prawidłowo funkcjonować na terenie
szkoły, domu i w grupie rówieśniczej.

4. Wspomaganie rozwoju małego dziecka.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zajmujących się
wspomaganiem małego dziecka;

☺ szkolenie Rad Pedagogicznych w tym zakresie.

5. Dojrzałość szkolna dziecka.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zajmujących się
dojrzałością szkolną dziecka;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

6. Ustalenie lateralizacji.

( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych;
dojrzałością szkolną dziecka;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

7. Dysleksja rozwojowa.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:

☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

8. Terapia pedagogiczna dzieci autystycznych.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:

☺ diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

9. Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji.

Ponadto:
Istnieje także możliwość dojazdu pedagoga do domu rodzinnego dziecka z różnymi schorzeniami zdrowotnymi (np. dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami, autyzm).

-------------------------------------------------
Szukasz dobrego skutecznego psychologa w Częstochowie, który zajmuje się leczeniem depresji, leczeniem zaburzeń lękowych, leczeniem natręctw?
Leczenie depresji, leczenie zaburzeń lękowych, leczenie natręctw Częstochowa, najlepszy psycholog w Częstochowie opinie,
Leczenie, pomoc w zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach od alkoholu, hazardu
Psychoterapia małżeńska i rodzinna Dobry i sprawdzony psycholog, neurologopeda dla dziecka, terapia w autyzmie, zespole Aspergera , Profesjonalna diagnoza, terapia psychologiczna dzieci, mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, lęk przed szkołą, obsesje, nerwica, napady paniki Dobry psycholog dla dziecka, nastolatka, dorosłego, problemy z nauką, szkolne, nauka języków obcych, dysleksja, dysgrafia,dysortografia, ADHD
dobry psycholog, seksuolog, konsultacje seksuologiczne, pomoc w problemach seksualnych Leczenie zaburzeń rozwoju u dzieci, leczenie zachowań agresywnych u dzieci Pomoc w problemach wychowawczych z nastolatkami, problemach wieku dorastania Leczenie zaburzeń odżywiania, leczenie anoreksji, bulimii Skuteczna, dobra psychoterapia pomoc w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, jedzenia, komputera, internetu, poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Częstochowa,psychoterapeuta częstochowa, psycholog częstochowa opinie, żałoba

robert kowalczuk psycholog opinie , robert kowalczuk psycholog częstochowa , robert kowalczuk częstochowa


* * *